Důležité odkazy

Aktuality

Zápis žáků z Ukrajiny

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення…

Zlatá včela 2022

       V oblastním kole v Kroměříži reprezentovalo Včelařský kroužek mládeže Hradčovice pod vedením pana Jiřího Stušky 6 žáků naší školy: Standa Fojtách, Matěj…

Den žáka na ZŠ Na Výsluní

Ve středu 20. 4. jsme jeli do Uherského Brodu na Základní školu Na Výsluní.  V 7:45 nám jel autobus.  První hodinu jsme měli chemii. Dělali jsme pokusy a ve…

O naší škole

Škola v Hradčovicích existovala již v době předhusitské, později zanikla a Hradčovice byly přiškoleny do Vlčnova. V letech 1671 - 1679 se zaznamenává škola farní. Cílem této církevní školy bylo naučiti dítky obojího pohlaví dobře mluviti, čísti, psáti, počítati, katechismus znáti a obecným písničkám i církevním a chválám božským ve škole lépe než doma bez překážek v učení, vychovávat je k šlechetným mravům a ctnostem.

Partneři školy