Důležité odkazy

Aktuality

Výskyt roupů v ZŠ Hradčovice

Tentokrát ne v přeneseném významu, ale jako nemoc špinavých rukou. Prosíme, dbejte zvýšených hygienických opatření, poučte znovu děti, aby si pečlivě myly ruce…

O naší škole

Škola v Hradčovicích existovala již v době předhusitské, později zanikla a Hradčovice byly přiškoleny do Vlčnova. V letech 1671 - 1679 se zaznamenává škola farní. Cílem této církevní školy bylo naučiti dítky obojího pohlaví dobře mluviti, čísti, psáti, počítati, katechismus znáti a obecným písničkám i církevním a chválám božským ve škole lépe než doma bez překážek v učení, vychovávat je k šlechetným mravům a ctnostem.

Partneři školy