Důležité odkazy

Aktuality

SBĚR PAPÍRU

V uterý 2. 11. a ve středu 3. 11. se v době od 12.00 do 17.00   uskuteční před OÚ Hradčovice sběr papíru . Veškerý papír musí být čistý a suchý, lepenku…

O naší škole

Škola v Hradčovicích existovala již v době předhusitské, později zanikla a Hradčovice byly přiškoleny do Vlčnova. V letech 1671 - 1679 se zaznamenává škola farní. Cílem této církevní školy bylo naučiti dítky obojího pohlaví dobře mluviti, čísti, psáti, počítati, katechismus znáti a obecným písničkám i církevním a chválám božským ve škole lépe než doma bez překážek v učení, vychovávat je k šlechetným mravům a ctnostem.

Partneři školy