2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Pekárková / andrea.pekarkova@zshradcovice.cz

 1. 2.3.4.5.
POČJMČJČJ
ÚTČJMPRVČJTV
STČJMČJHV
ČTČJMPRVTV 
ČJMVVVV 

Vyučující:

ČJ, M, VV - Mgr. Andrea Pekárková

PRV-  Mgr. Jitka Vyskočilová

PČ- Mgr. Kateřina Mazůrková

TV-  Mgr. Marie Suchá

HV- Veronika Jančová

První třídní schůzka se uskuteční v úterý 7. září v 16.00 hod.