3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Bachůrková / michaela.bachurkova@zshradcovice.cz