Předškolička

PŘEDŠKOLIČKA

ZŠ Hradčovice si v letošním roce připravila pro své budoucí prvňáčky hravou „předškoličku“.
V průběhu měsíce března se každý týden ve středu v čase od 15 do 16 hodin schází děti ze tří
spádových mateřských škol v prostorách základní školy, kde si společně se svými kamarády
zkouší nejrůznější úkoly a dovednosti, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v
 1. ročníku.
Předškoláčci tak mají možnost si na chvíli zahrát na velké školáky, poznají prostředí školy,
budoucí paní učitelky a nové kamarády z okolních vesnic.
Během jedné hodiny děti pracují společně i v menších skupinkách. Průběžně plní úkoly
z různých oblastí zaměřených především na myšlení a řeč, prostorovou orientaci, početní
představy, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání.
Věříme, že tato čtyři setkání pomohou dětem překonat případné obavy z blížícího se zápisu a
pomohou pozitivně naladit na roli budoucího prvňáčka.
Během čtvrtého setkání, tedy ve středu 27. 3. 2024, se uskuteční schůzka pro rodiče
předškoláků. Na této schůzce budou rodiče seznámeni s potřebnou dokumentací, budou
informováni o průběhu zápisu a krátce také o jednotlivých oblastech školní připravenosti.

Termíny setkání:
ST 6. března, 13. března, 20. března a 27. března 2024

Schůzka s rodiči předškoláků:
ST 27. 3. 2024 od 16 hod.

Zápisy do 1. ročníku budou probíhat ve ČTVRTEK 4. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hod.