Informace o škole

Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, zřízená obcí Hradčovice, leží ve středu obce. Škola se nachází v jednopatrové, částečně podsklepené budově z roku 1887. K budově patří i školní dvůr o rozloze 3200 m2.

Škola je neúplná a plní funkci I. stupně ZŠ pro děti z Hradčovic, Lhotky a Drslavic. Několik žáků dojíždí i z Veletin, jejichž spádová škola se nachází ve Vlčnově.

Výuka probíhá v  pěti ročnících v pěti třídách. Škola má kapacitu 115 žáků. Personál školy sestává ze šesti učitelů, dvou vychovatelek, školnice a uklízečky.

 

 

b) Vybavení školy

Budova školy je dvoupodlažní s využitím podkrovních prostor. Celkem má škola šest kmenových tříd, které jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, v každé učebně mají žáci dostatek prostoru pro kvalitní výuku i pro odpočinek o přestávkách (v každé třídě je k dispozici koberec, knihovna, stolní hry, stavebnice). Na stěnách je dostatek místa pro demonstrační a názorné pomůcky. Čelní tabule prošly nedávnou renovací, mají zelené i bílé plochy s jednou magnetickou stranou. Knihovny jsou vybaveny dostatečným počtem encyklopedií a knihami, které slouží k mimočítankové četbě. 

V počítačové učebně se nachází 14 žákovských a 1 učitelský počítač. Pedagogům i žákům jsou zároveň k dispozici notebooky. Žáci využívají množství výukových programů i internet. Učitelům slouží multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner). V každé třídě je k dispozici CD přehrávač, ve třech třídách jsou umístěny interaktivní tabule, v ostatních alespoň dataprojektor a projekční plátno.

Cvičebna je vybavena dostatečným počtem tělocvičného nářadí a náčiní. Víceúčelové hřiště je využíváno nejen v hodinách TV, ale také při relaxaci o velké přestávce, v odpoledních zájmových kroužcích a školní družině.

V přízemí školy se nachází šatny pro žáky a zázemí pro školní družinu a výdejnu jídla. Učitelům slouží tři kabinety, sborovna a ředitelna. V každém patře je sociální zařízení.

Učebna v přístavbě školy je vybavena keramickou pecí a kromě výuky keramiky slouží jako druhé oddělení školní družiny.

 

Současnost