Rozsvěcování vánočního stromu obce Hradčovice 2. 12. 2023