INFORMACE KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH 22.11. A 29.11.

Vážení rodiče,
v příštích týdnech nás opět čeká plošné testování žáků na Covid – 19.
Níže jsou stručně shrnuty hlavní pravidla testování:
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě
nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do
karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Ve výše uvedené dny budou mít žáci od příchodu do školy až do doby, než se otestují,
nasazenu ochranu dýchacích cest
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN,
mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo
školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto
případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
Z povinného testování jsou uděleny následující výjimky:
- prodělané a laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (neuplynulo více než 180 dní)
- žáci očkovaní (14 dnů po druhé dávce očkování)
- negativní výsledek testu z odběrových míst.
Děkuji Vám za spolupráci
Mgr. Josef hruboš
ředitel školy

Soubory