Krásné Vánoce

vánoce f

Pohodu a příjemné prožití svátků vánočních, 

v novém roce pevné zdraví 

a štěstí 

Vám přejí 

žáci a  zaměstnanci ZŠ Hradčovice