Informace a dokumenty k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 v době od 13:00 do 16:00 hod. proběhne zápis dětí do prvního
ročníku základní školy. Zápis se uskuteční v budově ZŠ Hradčovice.
Prosím zákonné zástupce dětí, aby s sebou přinesli vyplněnou žádost, zápisní list, dotazník a
rodný list dítěte.
Zápis bude probíhat dle časového rozpisu.
Zápis bude složen z formální části a bude-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a
bude-li s tím souhlasit zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších
činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem potrvá nejvýše 20 minut.
Rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení
jeho školní připravenosti.
Pro rodiče a děti, kteří se ze zvláště závažných důvodů nemohou vůbec dostavit, bude vypsán
náhradní termín zápisu. O něm budou tito informováni písemně.

Postup při podání žádosti o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky
Vyplňte prosím žádost (přijetí nebo odklad) a přineste ji s sebou v den zápisu.
O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení.
O rozhodnutí budete informováni dle přidělených registračních čísel.
Registrační číslo Vám bude sděleno v den zápisu.
 Dokumenty potřebné k provedení právního aktu zápisu:
Žádost o přijetí – přihláška k zápisu
Zápisní list
Rodný list dítěte
Občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce

 Dokumenty potřebné k provedení právního aktu odkladu:
Žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučení odborného lékaře - pediatra nebo klinického psychologa
Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného specializovaného zařízení
Rodný list dítěte
Občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce

Soubory