Volby do školské rady

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Celkový počet odevzdaných volebních lístků:    127
Počet neplatných volebních lístků:                         2

Pořadí kandidátů dle získaných hlasů:

1. Ing. MOŠTĚK Pavel, Hradčovice 291          55 hlasů
2. MALINA Jiří, Hradčovice 284                      44 hlasů
3. SLUNEČKOVÁ Sylva, Hradčovice 34         43 hlasů
4. Bc. ŽÁČKOVÁ Monika, Veletiny 46           41 hlasů

Členem Školské rady Záklaní školy Hradčovice, okres Uherské Hradiště zvoleným ze zákonných zástupců žáků se stává Ing. Pavel Moštěk.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

2021-06-30 Hradčovice

NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA ZŠ HRADČOVICE

Na základě volby zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a jmenování ze strany zřizovatele školy vznikla nová školská rada.

Ve svém tříletém funkčím období bude pracovat v následujícím složení:

1. Veronika Jančová – zástupce pedagogických pracovníků školy
2. Ing. Pavel Moštěk – zástupce zákonných zástupců žáků
3. Zuzana Zverbíková – zástupce zřizovatele školy.

Mgr. Josef Hruboš
ředitel školy