Rozvrh

ROZVRH HODIN NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

1.

7.25-8.10

2.

8.20-9.05

3.

9.25-10.10

4.

10.20-11.05

5.

11.10-11.55

6.

12.25-13.10

POVLAJČJMAJNÁB
ÚTČJMČJ/ČtAJHV
STČJMTV/plaváníTV/plaváníINF 
ČTČJM/GČJ/ČtVLAJ 
ČJMVV 

Vyučující:

ČJ, M, INF, TV, PČ, VV - M. Suchá

AJ, HV - V. Jančová

VL, PŘ - J. Hruboš

NÁB - L. Gregůrková